24 Ianuarie – Unirea Principatelor

Publicat: 1 februarie 2018

Unirea Principatelor  Române, cunoscută  ca  Mica Unire, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă unificarea vechilor state Moldova şi Ţara Românească.

Unirea este strâns legată de personalitatea lui  Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie  în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească.

Este perioada istorică în care s-a realizat şi consolidate, prin reforme, statul naţional, fiind considerată a fi primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar roman.

Idealul unirii tuturor românilor l-au nutrit cu ardoare marii cărturari ai acestui popor de la Miron Costin până la Samuil Micu, Gheorghe Șincai sau Petru Maior și i-au însuflețit pe Tudor Vladimirescu precum și pe toți revoluționarii pașoptiști: Nicolae Bălcescu, Alecu Russo, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Simion Bărnuțiu.

Cu prilejul sărbătoririi actului istoric de la 24 ianuarie 1859, Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda”, instituţie aparţinând  Consiliului Judeţean Teleorman ,  a organizat în perioada 23 ianuarie – 01 februarie, la Sala de lectură a instituţiei,  expoziţia intitulată ,,24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române, în care s-au regăsit titluri precum: Istoria Unirii Românilor, Principatele Române, Epoca Unirii, Românii la 1859, Istoria modernă a României, Pe urmele lui Alexandru Ioan CuzaFăcliile UniriiMoș Ion Roată și Unirea,  Alexandru Ioan Cuza în politica europeană, Diplomaţii Unirii, Unirea oglindită în literatură, Epoca lui Cuza Vodă şi Jurământul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.