Anunt Eveniment „160 DE ANI DE LA MICA UNIRE”

Publicat: 18 ianuarie 2019

Unirea  Ţării Româneşti cu Moldova reprezintă unul dintre momentele cruciale ale istoriei patriei noastre , actul politic care stă la baza României Moderne.

.      Înfăptuită la 24 ianuarie 1859, Unirea este rezultatul firesc al unui îndelungat proces istoric care s-a maturizat în condițiile începutului orânduirii capitaliste şi ale formării naţiunii române.

Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza (revoluționar, paşoptist şi luptător  înflăcărat pentru cauza Unirii) şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate: la 5 ianuarie în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. Proclamarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al celor două Principate a declanşat  o puternică explozie de entuziasm în rândurile populației.

Aşadar, Unirea Principatelor Române  de la 24 ianuarie 1859 a deschis o nouă epocă în dezvoltarea istorică a poporului român, fiind urmat de o serie de reforme structurale ce au contribuit la progresul țării noastre punând bazele României moderne. Unirea din 1859 a însemnat o etapă esențială pe drumul unității naționale, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918, atunci când lupta de eliberare națională a poporului nostru va fi încununată de victorie.

Cu prilejul sărbătoririi  actului unirii de la 24 ianuarie 1859, Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman organizează miercuri, 23 ianuarie 2019, începând cu orele 1100, la Sala de lectură a instituției următoarele expoziţii tematice:

  • 160 de ani de la Mica Unire, expoziție ce cuprinde carte din patrimoniul bibliotecii, printre care amintim titlurile: Epopeea Marii Uniri, Românii la 1859Istoria modernă a RomânieiPe urmele lui Alexandru Ioan CuzaFăcliile UniriiMoş Ion Roată şi  Unirea,  Alexandru Ioan Cuza în politica europeană.
  • Cuza şi pasoptiştii, expoziţie de cărți poştale şi medalii  din colecţia lui Teodor Nicolae Săceanu.
  • Cuza Vodă și Unirea, expoziție de desene, realizată de Popa Miriam Alessandra, eleva Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Alexandria.

.    Activitatea va cuprinde o prezentare power-point cu titlul  Alexandru Ioan Cuza susţinută de elevi  de la Şcoala Gimnazială  Plosca coordonaţi de doamna prof.  Dorina  Sbîrnea şi un Medalion artistic prezentat de către elevii de la Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Alexandria, îndrumați  de doamnele profesoare Paula Achim și Liliana Cătrună.