Anunt Eveniment „Copiii noştri talentaţi”

Publicat: 28 octombrie 2016

Regulamentul concursului de creație literară  Copiii noştri talentaţi ediţia a XVI-a, 2016

Scopul şi obiectul : crearea de posibilităţi de afirmare pentru elevii din clasele III–VIII, cu aptitudini în domeniul literaturii (poezie şi proză scurtă)

Organizatori :     Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”

Colaborator :      Inspectoratul Şcolar Judeţean

Partener :             Consiliul Județean Teleorman

Secţiuni :          ▪ poezie

                             ▪ proză scurtă

Participanţi :      elevi din cl. III–VIII (categoriile de vârstă cl. III–IV, cl. V–VI, cl. VII–VIII)

Calendar :          31octombrie – 18 noiembrie: primirea lucrărilor la Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”

21, 22, 23 noiembrie: jurizarea lucrărilor

6 decembrie: premierea câștigătorilor

Condiţii :    ▪ concurenţii pot participa cu maxim o lucrare la fiecare secţiune (trimiterea a mai mult de o lucrare la fiecare secţiune atrage descalificarea concurentului)

▪ pentru secţiunea proză sunt admise lucrări de maxim 10 pagini (font 14/la 1,5 rânduri)

▪ lucrările vor fi tehnoredactate şi nu se va menţiona pe ele numele autorului

▪ lucrările vor fi predate de profesorul îndrumător, pe bază de proces verbal (în care se vor menţiona numele elevului, titlul lucrării, şcoala, clasa, secţiunea)

▪ vor fi jurizate numai lucrările trimise prin şcolile unde învaţă participanţii

nu vor fi jurizate lucrările care nu respectă condiţiile menţionate

Premii :      ▪ la fiecare categorie/secțiune: locurile I, II, III + 7 mențiuni

▪ Premiul Consiliului Judeţean, pentru Cea mai bună lucrare de proză scurtă

▪ Premiul Bibliotecii ”Marin Preda”, pentru Cea mai bună lucrare de poezie

Juriul :       1 reprezentant al Consiliului Judeţean (preşedinte)

4 reprezentanţi desemnaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean

2 reprezentanți ai Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda”

Precizări :   lucrările pentru concurs se vor depune la sediul Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda” sau vor fi trimise prin poştă la adresa : Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”, Alexandria, str. Bucureşti, bl.T3, cod poştal 140101, judeţul Teleorman, menţionându-se pe plic Pentru concursul ”Copiii noştri talentaţi”

Relații la tel. 0247310706