Anunt Eveniment „Regulamentul concursului de creație literară Copiii noştri talentaţi ediţia a XVIII-a, 2018”

Publicat: 18 octombrie 2018
Scopul şi obiectul : crearea de posibilităţi de afirmare pentru elevii din clasele III–VIII, cu aptitudini în domeniul literaturii (poezie şi proză scurtă)
Organizator : Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda” Teleorman
Colaborator : Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman
Partener : Consiliul Județean Teleorman
Secţiuni :
 •  poezie
 •  proză scurtă
Participanţi : elevi din cl. III–VIII (categoriile de vârstă cl. III–IV, cl. V–VI, cl. VII–VIII)
Calendar :
 •  22 octombrie – 22 noiembrie: primirea lucrărilor la Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”
 •  26, 27, 28 noiembrie: jurizarea lucrărilor
 • 6 decembrie: premierea câștigătorilor
Condiţii :
 •  concurenţii pot participa cu maxim o lucrare la fiecare secţiune (trimiterea a mai mult de o lucrare la fiecare secţiune atrage descalificarea concurentului)
 •  pentru secţiunea proză sunt admise lucrări de maxim 10 pagini (font 14/la 1,5 rânduri)
 •  lucrările vor fi tehnoredactate şi nu se va menţiona pe ele numele autorului
 •  lucrările vor fi predate de profesorul îndrumător, pe bază de proces verbal (în care se vor menţiona numele elevului, titlul lucrării, şcoala, clasa, secţiunea)
 •  vor fi jurizate numai lucrările trimise prin şcolile unde învaţă participanţii
 •  nu vor fi jurizate lucrările care nu respectă condiţiile menţionate
Premii :
 •  la fiecare categorie/secțiune: locurile I, II, III + 7 mențiuni
 •  Premiul Consiliului Judeţean, pentru Cea mai bună lucrare de proză scurtă
 •  Premiul Bibliotecii ”Marin Preda”, pentru Cea mai bună lucrare de poezie
Juriul : 1 reprezentant al Consiliului Judeţean (preşedinte)

4 reprezentanţi desemnaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean

2 reprezentanți ai Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda”

Precizări : lucrările pentru concurs se vor depune la sediul Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda” sau vor fi trimise prin poştă la adresa : Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”, Alexandria, str. Bucureşti, bl.T3, cod poştal 140101, judeţul Teleorman, menţionându-se pe plic Pentru concursul ,,Copiii noştri talentaţi”

 

Relații la tel. 0247310706