Anunt promovare examen SI

Publicat: 8 februarie 2019

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Biblioteca Judeteană ,,Marin Preda” Teleorman organizează EXAMEN  în data de 21 februarie 2019, ora 1000 pentru promovarea în grad profesional  ,,bibliotecar SI”. Examenul constă într-o probă scrisă.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 50 de puncte.

          TEMATICA

 1. Sistemul naţional de biblioteci
 2. Biblioteca judeţeană – atribuţii, competenţe şi activităţi specifice
 3. Completarea, evidenţa si prelucrarea biblioteconomică a fondului de documente din biblioteca publică
 4. Relaţiile cu publicul: reglementări specifice şi operaţiuni tehnice de înscriere, împrumut, evidenţă şi evaluare a activităţii de bibliotecă
 5. Animaţia culturală în biblioteca publică – tipuri de manifestări şi modalităţi de realizare: informare bibliografică, evenimente de referinţă, personalităţi româneşti şi personalităţi teleormănene
 6. Îndrumare metodologică – aplicarea strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor din bibliotecile publice din judeţ; acţiuni de îndrumare profesională a bibliotecarilor din judeţ; acţiuni specifice de îndrumare şi evaluare prin proiecte, programe şi activităţi cultural

BIBLIOGRAFIE

  1. Biblioteconomie: manual, Bucuresti, Asociatia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din Romania, 1994;
  2. Buluţă, Gh., Petrescu, Victor, Vademecum legislativ pentru biblioteci, Târgovişte, Bibliotheca, 2004;
  3. Ciorcan, M., Marketing şi publicitate în bibliotecă, Caietele bibliotecarului III;
  4. Clasificarea Zecimala Universala: editia medie in limba romana, vol.1 si 2, București, Biblioteca Nationala a României, 1997-1998,
  5. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M), București, Biblioteca Centrală Universitară, 1993;
  6. Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată (M.O. nr. 132/2005);
  7. O.G. nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 (M.O. nr. 85/2006);
  8. Legea nr. 227/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 (M.O. nr. 595/2006);
  9. Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.017/1997 privind angajamentul gestionarilor fondurilor de carte din bibliotecile publice (M.O. nr. 162/1997);
  10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr.2069/1998 (M.O. nr. 431/1998);
  11. Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.062/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice (M.O. nr. 387/2000);
  12. Stan V. Cristea, Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni, Alexandria, Rocriss, 2005

 

Statistici Web


22
Vizitatori
zi anterioara
Powered By Google Analytics