Bibliocenaclul „Marin Preda”

Publicat: 26 ianuarie 2022

Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” organizează joi,

27 ianuarie 2022, începând cu ora 11, Bibliocenaclul „Marin Preda”.

Activitatea se desfășoară sub lumina sloganului „Unirea se face prin cultură”, slogan ce îmbină speranța neamului românesc de peste veacuri (Unirea) și calea de a intra în eternitate (Cultura) prin verbul „a face”. A face tot ce ne stă în putință pentru a construi un drum luminos copiilor noștri este o datorie de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

Scopul proiectului îl constituie organizarea, la nivel național, a unui cenaclu literar-artistic desfășurat în parteneriat cu diverse instituții (biblioteci publice și școlare, instituții de învățământ, edituri, primării etc.), care să pună în lumină arta cuvântului aflat în manuscrisul din sertar, noutățile editoriale și cronicile aferente, să valorifice energia vitală a cuvântului artistic și să transmită publicului trăiri artistice prin multiple forme de manifestare a creației.

Printre obiectivele proiectului se numără: realizarea unei platforme naționale (inclusiv on line) care să susțină,  prin creație, imaginație și model, sensibilizarea, educarea, promovarea și susținerea tinerei generații;  creşterea valorică şi promovarea culturii teleormănene; sărbătorirea Centenarului ,,Marin Preda”; prezentarea creațiilor din lumea culturală; promovarea tinerelor talente (literatură, artă, muzică); diversificarea ofertei culturale a  bibliotecii județene „Marin Preda”.

Proiectul se va desfășura în anul 2022 sub semnul Centenarului „Marin Preda”, în cadrul lui fiind organizate activități conform protocoalelor de parteneriat încheiate, în mai multe locații din județul Teleorman și din țară. Invitația de a se alătura acestui proiect rămâne deschisă atât pentru creatori cât și pentru colaboratori.

Prima ediție a bibliocenaclului se desfășoară la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Marin Preda”.

Din rândul oamenilor de cultură teleormăneni vor lua cuvântul Ana Dobre, Florea Burtan și Stan V. Cristea.

Tinerii invitați să-și promoveze talentul sunt:

  • Păun Maria Teodora – elevă la Școala gimnazială „Ștefan cel

Mare” Alexandria, îndrumată de doamna profesor Anca Vasile;

  • Duță Daria, Stemate Cătălin, Chircu Eduard – elevi la Liceul Teoretic „Al. D. Ghica” Alexandria, profesor coordonator doamna Mirela Mircea;
  • Croitoru Erika – elevă la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria.

La eveniment vor participa oameni de cultură din Teleorman, cadre didactice, elevi și utilizatori ai serviciilor de bibliotecă.