Biblioteca județeană aproape de bibliotecile comunale

Publicat: 13 noiembrie 2018

 

Una dintre atribuțiile importante ale unei biblioteci județene,  conform art.28 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, este aceea „de a coordona activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului în care își desfășoară activitatea, prin acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare profesională; de a asigura aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu și coordonarea aplicării strategiilor și programelor de automatizare a activităților și serviciilor acestor biblioteci”.

Prin acțiunile sale, biblioteca județeană contribuie la perfecționarea profesională a personalului de specialitate, în scopul dezvoltării de servicii de calitate pentru membrii comunității.

Astfel, luni 12 noiembrie 2018, a avut loc o vizită de îndrumare metodologică, la bibliotecile comunale din zona Roșiori, respectiv Biblioteca comunală George Gană Măldăeni și Biblioteca comunală Troianul, dar și de monitorizare a programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea”.

Echipa Bibliotecii Județene “Marin Preda”, formată din Viorel Fota – manager, Geanina Băețica – bibliotecar metodist, Livia Badea și Valentina Pașa – bibliotecare, s-a deplasat la cele două biblioteci comunale pentru acțiuni de îndrumare și consiliere pe diverse probleme profesionale.

Prima vizită a fost făcută la Biblioteca comunală „George Gană” Măldăeni, unde bibliotecara Georgeta Robu ne-a întâmpinat într-un spațiu nou, generos, reabilitat, din cadrul Căminului Cultural, ce a fost inaugurat în anul 2015, prin grija domnului primar, ing. Ion Oprina. Prin preocuparea permanentă a bibliotecarei, biblioteca a ajuns să dețină un fond de carte de 12.500 de unități de bibliotecă, beneficiind pentru al treilea an consecutiv de o donație de carte de la Rezerva națională de publicații a Bibliotecii Naționale a României.

Biblioteca comunală Troianul, deși mai mică în ceea ce privește spațiul, prin implicarea unei bibliotecare la fel de inimoase, Mirela Melintescu, reușește să fie în mijlocul comunității prin diversele acțiuni pe care le desfășoară zi de zi și punându-le la dispoziție un fond de carte de 11.400 de unități de bibliotecă.

S-au discutat și alte subiecte de interes pentru cele două bibliotecare, respectiv aspecte legate de creșterea și dezvoltarea colecțiilor, dar și de legislația din domeniu.

În ceea ce privește programul “Biblionet – lumea în biblioteca mea”, acesta este funcțional la ambele biblioteci, continuând să atragă utilizatori de toate vârstele, care vin fie pentru a-și găsi informațiile necesare, fie pentru a petrece timpul liber într-un mod plăcut.

Cu ocazia acestei întâlniri a fost făcută și o donație de carte din partea Bibliotecii județene pentru cele două biblioteci comunale.

Imagini de la eveniment