Biblioteca și provocările ei

Publicat: 30 martie 2018

Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman face parte din sistemul național de biblioteci publice românești și, ca toate aceste instituții, se află în plin proces de modernizare a serviciilor pe care le oferă utilizatorilor săi, pentru a putea să răspundă cerințelor și provocărilor societății informaționale în care trăim.

În ultimii doi ani a devenit mai vizibilă comunității județene, dar și naționale cu atât mai mult cu cât, începând cu luna februarie 2016, a pus la dispoziția acestora propriul site. Dovadă stă numărul zilnic de utilizatori care îl accesează, în cursul anului 2017 constatându-se o creștere constantă a acestuia.

Unul dintre factorii care au dus la utilizarea tot mai frecventă a site-ului l-a constituit catalogul online – ce poate fi accesat direct de pe bjteleorman.ro –, cu ajutorul căruia orice persoană aflată în fața unui dispozitiv care îi oferă acces la internet poate afla dacă în colecțiile bibliotecii există un titlu de carte care o interesează sau ce lucrări ale unui anumit autor se găsesc pe rafturile acesteia.

Realizarea catalogului online a fost posibilă datorită folosirii modulului Catalogare și OPAC al sistemului integrat de bibliotecă TINREAD, Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman alăturându-se, astfel, celorlalte biblioteci județene, municipale, orășenești, dar și universitare din țară, care fac parte din așa numitul catalog național partajat (catalog.biblio.ro).

Astfel, începând cu luna noiembrie 2016, a fost făcut primul pas spre modernizarea serviciilor oferite de bibliotecă utilizatorilor săi.

Începând cu 1 ianuarie 2018 s-a trecut la folosirea unui alt modul din cadrul sistemului TINREAD. Este vorba despre Circulație, modul ce permite înregistrarea și evidența utilizatorilor în sistem, precum și efectuarea operațiunilor de împrumut, descărcări (restituiri), prelungiri sau rezervări de documente.

Astfel, fiecare utilizator primește un nume și o parolă de acces cu care se poate conecta din catalogul online la contul personal și poate să vizualizeze  tranzacțiile de împrumut efectuate, termenele de restituire ale documentelor împrumutate, eventualele depășiri de termene și penalitățile acumulate.

Acest lucru a devenit posibil prin achiziționarea, la sfârșitul lunii martie a.c., pentru început, a 30 de licențe pentru utilizatori, urmând ca, pe măsură ce aceștia se obișnuiesc să folosească noul instrument modern de comunicare cu biblioteca, să fie achiziționat un număr suficient de licențe.

Date fiind noutatea și complexitatea modulului de Circulație este nevoie, însă, de timp și de instruire continuă atât a utilizatorilor, cât și a bibliotecarilor.