Concursul județean de arte plastice (pictură, desen şi grafică) ,,Niculae Moromete”

Publicat: 9 iunie 2020

Scopul

Concursul urmărește valorificarea talentului și a capacități creatoare a liceenilor, în domeniul artelor plastice dar și o formă de stimulare a acestora spre lectură și implicit spre bibliotecă și activitățile derulate în cadrul bibliotecii.

Obiective

Identificarea şi  încurajarea liceenilor cu talent la desen.

Stimularea și afirmarea potențialului artistic.

Organizator: Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda” Teleorman

Parteneri:  Instituții de învățământ și biblioteci publice/școlare din județ Participanţi: Liceeni

Calendar:

  • 02 martie – 10 octombrie 2020: realizarea/transmiterea lucrărilor la biblioteca județeană
  • 20 octombrie – 01 noiembrie 2020 (în cadrul Zilelor Bibliotecii): premierea

Condiţii de participare pentru liceeni:

Fiecare participant are dreptul să prezinte o singură lucrare pentru fiecare tehnică (pictură, desen, grafică)  pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A3 sau A4.

Tema sugerată: Viață de licean.

Lucrările care depăşesc dimensiunile menţionate nu sunt admise.

Lucrările vor avea o etichetă pe verso  cu numele autorului și titlul.

Lucrările nu se restituie.

Candidatul va menționa: titlul desenului, nume și prenume, liceu, clasa, telefon și adresa la care vor primi premiul (dacă nu se vor prezenta la premiere).

Instituțiile partenere  vor trimite lucrările însoțite de un proces verbal.

Proces verbal

cu  paricipanții la Concursul Județean de arte plastice (pictură, desen şi grafică) ,,Niculae Moromete”

Biblioteca/instituția de învățământ ………………………………………….

Adresa………………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………

Profesor/ bibliotecar coordonator …………………………. ………………..

Telefon profesor/ bibliotecar ……………………………………………………

Nr.

crt.

Nume și prenume licean clasa Localitate/

Județ

Liceul Secțiune Titlul lucrării

 

Premiile acordate sunt:

Premii I, II, III

Menţiuni  I, II, III

Se acordă un singur premiu pentru clasele IX-XII.

Se acordă  un singur premiu pentru toate tehnicile de lucru.

Premiile constau în diplomă, trofeu, tricou, agendă și pix cu sigla Centrului de

performanță.

Se acordă diplomă profesorulului/bibliotecarului colaborator.

Premiile vor fi înmânate liceanului/bibliotecarului/ profesorului care va participa la festivitate sau vor fi  transmise prin poștă pe adresa elevului/instituției.

Juriul este format din specialiști în domeniu.

Lucrările premiate vor fi publicate pe site-ul instituției www.bjteleorman.ro la rubrica  biblioteca online (Centrul ,,Niculae Moromete”).