Concursul județean de comunicări cu tema: Mă descopăr prin lectură

Publicat: 9 iunie 2020

Scopul

Concursul urmărește dezvoltarea cognitivă, emoțională, volitivă, relațională   în rândul liceenilor, dar și o formă de stimulare a acestora către lectură, înspre bibliotecă și activitățile derulate în cadrul bibliotecii.

Obiective

Dezvoltarea  capacității de a comunica și de a o folosi în folosul său pentru cunoaștere, socializare, relaționare, dezvoltare.

Organizator: Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda” Teleorman

Parteneri: Instituții de învățământ și biblioteci publice/școlare din județ

Participanţi: Liceeni

Calendar:

  • 02 martie – 10 octombrie 2020: realizarea/transmiterea lucrărilor/filmărilor la biblioteca județeană
  • 20 octombrie – 01 noiembrie 2020 (în cadrul Zilelor Bibliotecii): premierea

Condiţii de participare  pentru liceeni:

Secțiunea de comunicări cu tema Mă descopăr prin lectură

Liceanul va întocmi un material prin care va menționa cum o carte citită l-a ajutat să descopere anumite lucruri despre sine.

Comunicarea se poate realiza în scris sau se poate filma.

Candidatul va menționa: titlul materialului, nume și prenume, liceu, clasa, telefon și adresa la care vor primi premiul (dacă nu se vor prezenta la premiere).

Instituțiile partenere  vor trimite lucrările însoțite de un proces verbal.

Proces verbal

cu  participanții la Concursul Județean Mă descopăr prin lectură

,,Niculae Moromete”

Biblioteca/instituția de învățământ ………………………………………….

Adresa………………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………

Profesor/ bibliotecar coordonator …………………………. ………………..

Telefon profesor/ bibliotecar ……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Titlul lucrării Nume și prenume Localitate Liceu Clasa
           
           

 

Premii acordate:

Premii I, II, III

Menţiuni I, II, III

Se acordă un singur premiu pentru clasele IX-XII.

Premiile constau în diplomă, trofeu, tricou, agendă și pix cu sigla Centrului de

performanță.

Se acordă diplomă profesorulului/bibliotecarului colaborator.

Premiile vor fi înmânate liceanului/bibliotecarului/ profesorului care va participa la festivitate sau vor fi  transmise prin poștă pe adresa elevului/instituției.

Juriul este format din specialiști în domeniu.

Lucrările premiate vor fi publicate pe site-ul instituției www.bjteleorman.ro la rubrica  biblioteca online (Centrul ,,Niculae Moromete”).