Concursul județean de folclor și tradiții românești ,,Niculae Moromete”

Publicat: 9 iunie 2020

Scopul

Concursul urmărește revitalizarea şi promovarea tradiţiei şi folclorului din România în rândul liceenilor, dar și o formă de stimulare a acestora înspre bibliotecă și activitățile derulate în cadrul bibliotecii.

Obiective

Redescoperirea de către liceeni  a valorilor păstrate şi promovate de satul

românesc, de-a lungul istoriei.

Stimularea și afirmarea interesului pentru creația populară.

Organizator: Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda” Teleorman

Parteneri: Instituții de învățământ și biblioteci publice/școlare din județ

Participanţi: Liceeni

Calendar:

  • 02 martie – 10 octombrie 2020: realizarea/transmiterea lucrărilor/filmărilor la biblioteca județeană
  • 20 octombrie – 01 noiembrie 2020 (în cadrul Zilelor Bibliotecii): premierea

Condiţii de participare pentru liceeni:

Secțiunea folclor și tradiții românești cuprinde:

Realizarea unui obiect artizanal  și  prezentarea unui obicei românesc sau a unui dans popular. Sunt incluse și șezătorile.

Obiectul artizanal se realizează în miniatură sau cu costuri minime, deoarece nu se restituie.

Momentul artistic va fi filmat și va fi transmis pe suport electronic sau pe adresa de email bjmarinpreda@yahoo.com.

Filmările se pot realiza în bibliotecă, instituția de învățământ sau în altă locație.

Candidatul va menționa: denumire obiect/ obicei/dans popular, nume și prenume, liceu, clasa, telefon și adresa la care vor primi premiul (dacă nu se vor prezenta la premiere).

Instituțiile partenere  vor trimite lucrările însoțite de un proces verbal.

Proces verbal

cu  participanții la Concursul Județean de folclor și tradiții românești ,,Niculae Moromete”

Biblioteca/instituția de învățământ ………………………………………….

Adresa………………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………

Profesor/ bibliotecar coordonator …………………………. ………………..

Telefon profesor/ bibliotecar ……………………………………………………

Nr.crt. Secțiune

Obiect artizanal

Sau

Obicei și dans popular

Denumire

Obiect artizanal/ obicei popular/

dans popular

Nume și prenume

 

Județ/ localitate Liceul clasa
             


Premiile acordate:

Obiect artizanal

Premii I, II, III

Menţiuni I, II, III

Tradiție populară/Dans popular

Premii I, II, III

Menţiuni  I, II, III

Se acordă un singur premiu pentru clasele IX-XII.

Premiile pentru secțiunea Tradiție populară/Dans popular se acordă individual sau pe pereche, fiind identificat liceanul/  perechea cu cea mai bună prestație din trupă. Ceilalți participanți vor pune în valoare perechea intrată în concurs. Aceștia vor primi diplome de participare.

Premiile constau în diplomă, trofeu, tricou, agendă și pix cu sigla Centrului de

performanță.

Se acordă diplomă profesorulului/bibliotecarului colaborator.

Premiile vor fi înmânate liceanului/bibliotecarului/ profesorului care va participa la festivitate sau vor fi  transmise prin poștă pe adresa elevului/instituției.

Juriul este format din specialiști în domeniu.

Obiectele / filmările premiate vor fi publicate pe site-ul instituției www.bjteleorman.ro la rubrica  biblioteca online (Centrul ,,Niculae Moromete”).