Concursul județean de muzică și poezie ,,Niculae Moromete”

Publicat: 9 iunie 2020

Scopul

Concursul urmărește valorificarea talentului și a capacități creatoare a elevilor, în domeniul muzicii și a poeziei, dar și o formă de stimulare a acestora înspre lectură și implicit înspre bibliotecă și activitățile derulate în cadrul bibliotecii.

Obiective

Identificarea şi  încurajarea liceenilor cu aptitudini interpretative.

Cultivarea talentului de a exprima emoții prin muzică și poezie.

Organizator: Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda” Teleorman

Parteneri: Instituții de învățământ și biblioteci publice/școlare din județ

Participanţi: Liceeni

Calendar

  • 02 martie – 10 octombrie 2020: realizarea/ transmiterea  filmărilor la biblioteca județeană
  • 20 octombrie – 01 noiembrie 2020 (în cadrul Zilelor Bibliotecii):  premierea

Condiţii de participare pentru liceeni:

Un licean poate participa la ambele secțiuni.

Momentul poetic cuprinde prestația unui licean și recitarea unei poezii cu maxim 5 strofe.

Momentul muzical cuprinde prestația vocală a unui licean, acompaniat  de instrumente sau folosind  negativ, parte sau nu a unei formații care îl pune în valoare. Nu sunt incluse corurile sau trupele cu mai mulți soliști.

Filmarea va fi transmisă pe suport electronic sau pe email: bjmarinpreda@yahoo.com

Filmările se pot realiza în bibliotecă, instituția de învățământ sau în altă locație.

Candidatul va menționa: titlul poeziei/piesei (autorul), nume și prenume, liceu, clasa, telefon și adresa la care vor primi premiul (dacă nu se vor prezenta la premiere).

Instituțiile partenere  în proiect  vor trimite filmările însoțite de un proces verbal.

Proces verbal cu  participanții la Concursul Județean de Muzică și poezie  ,,Niculae Moromete”

Biblioteca/instituția de învățământ ………………………………………….

Adresa………………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………

Profesor/ bibliotecar coordonator …………………………. ………………..

Telefon profesor/ bibliotecar ……………………………………………………

Nr.crt. Titlul piesei/poeziei (autor) Nume și prenume licean Liceul clasa
         


Premiile acordate sunt:

Muzică

Premii I, II, III

Menţiuni  I, II, III

Poezie

Premii I, II, III

Menţiuni  I, II, III

Se acordă un singur premiu pentru clasele IX- XII.

Premiile constau în diplomă, trofeu, tricou, agendă și pix cu sigla Centrului de

performanță.

Se acordă diplomă profesorulului/bibliotecarului colaborator.

Premiile vor fi înmânate liceanului/bibliotecarului/ profesorului care va participa la festivitate sau vor fi  transmise prin poștă pe adresa elevului/instituției.

Juriul este format din specialiști în domeniu.

Filmările premiate vor fi publicate pe site-ul instituției www.bjteleorman.ro la rubrica  biblioteca online (Centrul ,,Niculae Moromete”).