Coordonare metodologică – iulie 2019

Publicat: 15 iulie 2019

Biblioteca județeană – vizită de îndrumare metodologică la bibliotecile din județ

Prin acțiunile sale, Biblioteca Județeană Marin Preda, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, contribuie la perfecționarea profesională a personalului de specialitate, în scopul dezvoltării de servicii de calitate pentru membrii comunității.

Astfel, marți 09 iulie 2019, a avut loc o vizită de coordonare metodologică, la următoarele biblioteci: Biblioteca comunală Plosca, Biblioteca comunală „Liliana Grădinaru” Peretu, Biblioteca Municipală „Gala Galaction” Roșiorii de Vede și Biblioteca comunală Drăgănești de Vede.

Echipa Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, formată din Viorel Fota – manager, Geanina Băețica – bibliotecar metodist și Livia Badea – bibliotecar responsabil Proiecte, Programe, Parteneriate, s-a deplasat la bibliotecile respective pentru acțiuni de îndrumare și consiliere pe diverse probleme profesionale.

Prima vizită a fost făcută la Biblioteca comunală Plosca, bibliotecă ce funcționează în Căminul Cultural. Primăria are în intenție să mute sediul bibliotecii la „Școala mică” într-un spațiu mult mai generos și mai primitor, spațiu ce urmează a fi renovat în toamna acestui an.

Prin preocuparea permanentă a bibliotecarei Mirela Ganea (bibliotecar din anul 1999), biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor săi un fond de carte de 9.150 de unități de bibliotecă, reușind să atragă la bibliotecă un număr din ce în ce mai mare de cititori.

De asemenea și Biblioteca comunală „Liliana Grădinaru” Peretu își are sediul în cadrul Căminului Cultural. În anul 2018, acesta a fost complet reamenajat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ce a vizat întreaga comună. Biblioteca are acum un spațiu adecvat activităților ce se desfășoară aici în mod permanent, având o sală de lectură și un depozit de carte ce deține un fond de 9.927 de unități de bibliotecă.                                            

 Prin implicarea bibliotecarei Florica Neguț, un bibliotecar ce slujește această bibliotecă de 29 de ani, reușește să fie în mijlocul comunității prin diversele acțiuni pe care le desfășoară zi de zi (asigură servicii de  imprimare și scanare pentru utilizatori, îi ajută de multe ori pe elevi la întocmirea referatelor pe care le au de făcut, etc.).

Pasiunea pentru folclor a bibliotecarei s-a materializat în programul Șezătoare la bibliotecă, ajutând astfel la păstrarea tradițiilor acestor locuri.

 Biblioteca Municipală „Gala Galaction” Roșiorii de Vede este o prezență activă în rândul comunității din care face parte, prin implicarea permanentă a angajaților săi: Marinela Rușanu, Daniela Argeșeanu, Monica Uzum, Mihaela Baltac. An de an, prin programele estivale Biblioteca de vacanță – Lecturile verii și Seara când poveștile prind viață, biblioteca roșioreană îi ține aproape pe utilizatorii activi, dar și atrage noi utilizatori.

Biblioteca comunală Drăgănești de Vede – bibliotecar Doina Pleșea, o bibliotecară dedicată, angajată din aprilie 2000 – pune la dispoziția cititorilor săi un fond de carte de 5.733 de unități de bibliotecă. În colecțiile bibliotecii, se regăsesc documente din toate domeniile cunoașterii, bibliotecara preocupându-se în mod permanent de dezvoltarea acestora.

De altfel, toate bibliotecarele din bibliotecile vizitate se preocupă constant de perfecționarea continuă prin participarea la diverse conferințe, ateliere profesionale și întâlniri de profil.

S-au discutat și alte subiecte de interes pentru bibliotecari, respectiv aspecte legate de statistica de bibliotecă, modalități de dezvoltare a colecțiilor, dar și de legislația din domeniu.

În ceea ce privește programul “Biblionet – lumea în biblioteca mea”, implementat la toate bibliotecile vizitate, acesta s-a încheiat la 01 ianuarie 2015, devenind apoi un serviciu cu acces gratuit la Internet pentru utilizatori. Calculatoarele primite prin donație funcționează, continuând să atragă utilizatori de toate vârstele, care vin fie pentru a-și găsi informațiile necesare, fie pentru a petrece timpul liber într-un mod plăcut.

Cu ocazia acestei întâlniri a fost făcută și o donație de carte (118 volume) din partea bibliotecii județene pentru cele trei biblioteci comunale.