INFORMARE privind activitățile specifice desfășurate de către aparatul de specialitate al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman pe perioada pandemiei de coronavirus

Publicat: 1 aprilie 2020

Începând cu data de 9 martie 2020, Biblioteca Județeană Marin Preda” Teleorman a luat unele măsuri care au avut ca scop combaterea răspândirii coronavirusului și au constat în: suspendarea temporară a manifestărilor culturale programate în luna martie, prevăzute în Programul minimal al activităților cultural-educative pe anul 2020 („CinEd” – Program european  de educație cinematografică – 12.03.2020, „Ziua Internațională a Poeziei” – 20.03.2020 și lansarea cărții “Pădurea cu stejari” a domnului Iulian Marcu – 26.03.2020), suspendarea utilizării calculatoarelor cu internet pentru public, întrucât, din oră în oră, tastaturile erau folosite de diverse persoane, precum și suspendarea activității de coordonare metodologică, ce presupunea deplasarea în județ, la bibliotecile publice.

Patru zile mai târziu, la data de 13 martie a.c., ca urmare a ședinței desfășurate la Consiliul Județean Teleorman în data de 12.03.2020, orele 1100 și a Dispoziției nr.273/13.03.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și limitarea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19, emise de Consiliul Județean Teleorman, Biblioteca Județeană Marin Preda” Teleorman a suspendat orice fel de activitate cu publicul, informarea și relaționarea cu acesta realizându-se prin afișare la intrarea principală a instituției, telefon, fax, e-mail și site-ul instituției www.bjteleorman.ro.

În acest context se desfășoară, în continuare, activitățile specifice de bibliotecă, respectiv: completarea colecțiilor prin achiziții de carte de la diverși furnizori, inventarierea, ștampilarea și cotarea documentelor nou intrate, prelucrarea informatizată folosind modulul Catalogare al sistemului integrat de bibliotecă TinREAD, prelungirea termenelor de împrumut pentru documentele care se află deja la utilizatori folosind modulul Circulație al aceluiași sistem, verificarea fondului de documente existent și trierea celor uzate fizic în vederea propunerii pentru casare. Relația cu bibliotecile publice din județ continuă doar folosind telefonul și e-mailul, colegii din județ apelând la aceste modalități pentru a ne solicita sprijinul metodologic.

Revenind la activitățile specifice de completare a colecțiilor facem mențiunea că în luna martie 2020 au fost achiziționate documente în valoare de 30.000 lei, ce au constat în cărți din diverse domenii de interes (psihologie, dezvoltare personală, religie, economie, istorie, literatură, medicină, știință, tehnică etc.), preponderență având-o cele din literatura română sau străină, clasică sau contemporană, întrucât aici au fost solicitările cele mai multe venite din partea utilizatorilor. Personalul de specialitate lucrează în prezent la prelucrarea lor biblioteconomică și la introducerea în baza de date a bibliotecii, accesibilă celor interesați prin intermediul catalogului on-line, disponibil de pe site-ul instituției – www.bjteleorman.ro.

Începând cu 1 aprilie a.c. vor fi făcute noi achiziții, de alte 30.000 lei, fonduri alocate de către Consiliul Județean Teleorman pentru trimestrul II al acestui an. De altfel, subliniem disponibilitatea autorității care în acest an a alocat suma de 100.000 lei pentru achiziție documente specifice de bibliotecă.

Tot la începutul trimestrului II 2020 urmează să fie achiziționate încă două module din sistemul integrat de bibliotecă TinREAD, respectiv Server Z39.50 (necesar funcționării WebOPAC-ului și catalogării din alte surse) și Informații comunitare (necesar constituirii unei baze de date în acest sens, conform Legii bibliotecilor), în valoare de 43.000 lei.

Totodată, sunt primite zilnic periodicele la care instituția are abonamente, mânuitorul de carte ocupându-se de legarea acestora și constituirea lor în colecții.

De asemenea, aducem la cunoștința celor interesați că pot formula solicitări către bibliotecă fie telefonic sau fax, la numărul 0247/310706, fie prin e-mail, la adresa bjmarinpreda@yahoo.com, iar pe măsură ce vor apărea noi informații, acestea vor fi făcute cunoscute publicului prin intermediul site-ului sau afișare la intrarea în instituție.