Programul minimal de acţiuni, pentru anul 2017

Publicat: 20 februarie 2017
Nr.

crt.

Data

 

Domeniul/

Obiectivul/

Acţiunile înscrise în plan

Prezentarea pe scurt a acţiunilor ce urmează să fie realizate şi a Indicatorilor –Cuantificarea acţiunilor Colaboratori,

termen de finalizare, alte observaţii

1. 13.01.2017

 

„Ziua Culturii Naționale”

„Eminescu – mereu prezent în inimile noastre”

Simpozion

Expoziţie de carte

 

Participă profesori de limba română și elevi din județ
2. 24.01.2017 „Unirea Principatelor Române” Expoziție de carte

Expoziție de cărți poștale

Participă elevi și colecționarul Teodor Nicolae Săceanu
3. 01.02.2017 „165 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale” Simpozion judeţean Participă elevi din licee
4. 16.02.2017 „CinEd” Program de educație cinematografică Participă elevi din școlile teleormănene
5. 01.03.2017 „180 ani de la nașterea lui Ion Creangă” Simpozion judeţean Participă profesori de limba română
6. 08.03.2017 „Ziua Mamei!” Moment artistic Participă preșcolari, elevi și cadre didactice din Alexandria și județ
7. 23.03.2017 „Ziua Internațională a Teatrului” Piesă de teatru și schițe Participă elevii școlilor generale din Alexandria
8. 11.04.2017 „E carte, e film la bibliotecă!” Dezbatere și proiecție de film Participă membrele Centrului socio-cultural Femina 2005
9. 21.04.2017 „Ziua Bibliotecarului din România” Consfătuire profesională

Lansare carte

Moment artistic

Participă bibliotecari din bibliotecile publice teleormănene
10. 01.05.-30.06.2017 „Școala Altfel” Cursuri pentru elevi: „Bunele maniere în școală”, „Secretele calculatorului”, alte activități Participă elevi și cadre didactice din județ
11. 12.05.2017 „Experiențele frontului în literatura română” Simpozion Participă cadre didactice și elevi din județ
12. 24.05.2017 „În lumea poveștilor” Concurs pentru preșcolari Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Teleorman.
13. 08.06.2017 „CinEd” Program de educație cinematografică Participă elevi din liceele teleormănene
14. 20.06- 08.09.2017 „Cartea de vacanță” Expoziție de carte de vacanță Participă utilizatorii ce frecventează biblioteca în timpul vacanței
15. 26-30.06.2017 „Inițiere în utilizarea calculatorului”/ „Stil și etichetă business” Cursuri pentru adulți și seniori Participă persoane adulte din Alexandria
16. 04.08.2017 „95 de ani de la nașterea lui Marin Preda” Simpozion județean Participă scriitori și profesori de limba română din județ
17. 07-22.08.2017 „Pe aici nu se trece” Simpozion Participă cadre didactice și elevi din Alexandria și județ

 

18. 28.08-01.09.2017 „Sunt mândru că sunt alexăndrean!” Expoziție tematică Participă utilizatori ai serviciilor de bibliotecă
19. 20.09.2017 „E carte, e film la bibliotecă” Dezbatere și proiecție de film Participă membrele Centrului socio-cultural Femina 2005
20. 05.10.2017 „115 ani de la nașterea lui Zaharia Stancu” Simpozion județean Participă profesori de limba română din județ
21. 09-13.10.2017 „Nonformal este normal” Curs pentru elevi – „Bune maniere” Participă elevi și profesori din Alexandria
22. 30.10.2017 „Bătălia cărților” Concurs de lectură pentru adolescenți Participă elevi de la liceele teleormănene
23. 15-16.11.2017 „Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda”, ediția a XIX-a Dezbateri, lansări de carte, întâlniri profesionale, decernarea diplomelor Bibliotecii Județene Marin Preda, expoziții și programe artistice Consiliul Județean Teleorman.

Participă scriitori, cadre didactice, publiciști, bibliotecari din țară și din județ

24. 27.11.2017 „Copiii noștri talentați” – Premierea câștigătorilor Concurs de creație literară pentru elevi Consiliul Județean Teleorman. Participă elevi și profesori de limba română
25. 01.12.2017 „1 Decembrie – Marea Unire” Program artistic

Expoziție tematică

Participă elevi și cadre didactice

 

26. 11-22.12.2017 „Nașterea Domnului Iisus Hristos” Expoziție de carte

Expoziție de desene

Participă preșcolari, elevi, cadre didactice din Alexandria și județ