Zi aniversară pentru Educaţie la bibliotecă

Publicat: 6 octombrie 2017

Începutul lunii octombrie stă sub semnul a două aniversări ce privesc acelaşi lucru: educaţia.

Fie că este vorba de educaţia formală, care este instituţionalizată şi se desfăşoară în cadrul unui sistem oficial de învăţământ, fie că este vorba de educaţia nonformală, care se desfăşoară în afara sistemului formal, putem pune că scopul este acelaşi: de a contribui la dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că cele două tipuri de educaţie pot  fi complementare dacă se au în vedere modalităţile concrete de realizare şi mai ales finalitatea.

Având în vedere importanţa rolului educaţiei în viaţa fiecărui copil sau tânăr, a cadrelor didactice care contribuie la formarea acestora, începând cu anul 1994, pe 5 octombrie, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Educaţiei.

Această zi reprezintă un moment de reiterare a semnării în 1966 a recomandărilor UNESCO/ILO referitoare la statutul profesorului. În acel an au fost stabilite drepturile şi responsabilităţile profesorilor, standardele internaţionale pentru educaţia continuă, integrarea în câmpul muncii, condiţiile de predare şi învăţare.

Educaţia nonformală este o sintagmă care s-a impus în discursul internaţional despre educaţie la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70, fiind asociată conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi accentuînd importanţa educaţiei care se petrece dincolo de cadrul formal al sistemului de învăţământ.

La noi în ţară, începând din 2011, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a invitat toate organizaţiile şi instituţiile din ţară care cred în beneficiile învăţării nonformale şi care practică activităţi şi metode în context nonformal să realizeze în data de 10 octombrie evenimente sub umbrela mare a evenimentului Ziua Educaţiei Nonformale.

Cum biblioteca reprezintă unul dintre spaţiile propice educaţiei nonformale, Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” Teleorman a pus accent pe acest aspect şi marchează evenimentul, începând din anul 2014, prin derularea de activităţi specifice în cadrul proiectului “Nonformal este… normal”.

Având în vedere complementaritatea celor două tipuri de educaţie, activităţile desfăşurate în data de 5 octombrie a.c. la sediul bibliotecii au avut rolul de a marca şi de a sublinia totodată importanţa atât a educaţiei formale cât şi a celei nonformale.

Elevii, însoţiţi de cadrele didactice, au participat la vizite de prezentare a secţiilor şi a serviciilor oferite de bibliotecă, la dezbateri privind importanţa educaţiei în viaţa lor, dar şi a bibliotecii în procesul educaţional, la proiecţii de film adecvate vârstei.

Participanţi la aceste activităţi au fost, printre alţii, elevi de la Colegiul Naţional “Al. D. Ghica”, coordonaţi de prof. Florina Vasilescu, de la Şcoala gimnazială nr.6 din Alexandria, coordonaţi de prof. Adriana Han, prof. Amalia Rotaru, prof. Tatiana Ciofalcă şi de la Şcoala gimnazială “Ştefan cel Mare”, coordonaţi de prof. Florentina Cismaru.

Imagini de la eveniment