Istoric

Biblioteca Judeteana „Marin Preda” Teleorman

Biblioteca de tip enciclopedic in slujba comunitatii locale si judetene

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman își are începuturile în perioada interbelică, atunci când biblioteca din orașul Alexandria funcționa în cadrul Căminului cultural „Mihăiță Filipescu”.

După anul 1945 trece sub îndrumarea Ateneului popular „I. C. Frimu”. Între 1952-1968 funcționează ca bibliotecă raională, întrucât aici era

reședința raionului Alexandria, din regiunea București, iar între 1968-1974 își desfășoară activitatea ca bibliotecă orășenească. Din anul 1974 devine bibliotecă județeană, iar din anul 1991 primește actuala denumire.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” beneficiază, din anul 1999, de un sediu propriu, realizat de către Consiliul Județean Teleorman, prin reabilitarea unor spații comerciale, astfel încât, pe lângă depozite, spațiile necesare prelucrării documentelor de bibliotecă și activităților administrative, dispune de o sală de lectură cu 160 de locuri, de o sală pentru consultarea periodicelor, precum și de o sală pentru activități cultural-artistice.

Biblioteca are ca principală atribuție colecționarea, organizarea, valorificarea și conservarea colecțiilor reprezentative de cărți, periodice și alte documente grafice și auto-vizuale, constituite prin achiziții, donații sau schimb interbibliotecar.

Dacă în anul 1949 biblioteca deținea 3.000 de volume, în anul 1968 având 31.000 de volume, iar în anul 1974 – 44.000 de volume,  la sfârșitul anului 2018 a ajuns să dețină 157.137 de volume.

Biblioteca a beneficiat, în ultimii 20 de ani, de câteva importante donații de cărți și periodice (Marin Gh. Cazacu, Dragoș Morărescu ș.a.).

Pe lângă cartea curentă și cu caracter enciclopedic, biblioteca mai deține un fond de carte Localya, cuprinzând opere ale scriitorilor și publiciștilor teleormăneni, un fond de periodice teleormănene, un fond de carte în limbă străină,  ca și numeroase titluri de referință pentru diferite domenii ale cunoașterii.

Dincolo de activitatea specifică, în principal de asigurare a lecturii la sală și a împrumutului la domiciliu, pentru copii și adulți, biblioteca a realizat de-a lungul anilor numeroase alte activități, între care medalioane și momente omagiale dedicate unor personalități culturale, artistice și științifice teleormănene, naționale sau universale, zile ale cărții pentru copii și tineret, decade ale cărții de literatură, de artă sau științifice, fie la sediu, fie în alte localități din județ, însoțite mai întotdeauna de expoziții de carte adecvate.

Sunt de reținut manifestările grupate sub generice precum: „Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman”, „Ziua Bibliotecarului din România” „Zilele cărții pentru copii”, „Zilele deschise ale bibliotecii”, dar și acelea circumscrise unor manifestări culturale complexe, precum : „Anul Eminescu”, „Anul Brâncuși”, „Anul Caragiale” ș.a. Nu în ultimul rând de semnalat saloanele anuale ale editurilor teleormănene și lansările de cărți apărute la edituri din județ sau din țară.

Din anul 2001, biblioteca participă la organizarea a două concursuri de creație literară pentru elevi, respectiv „Marin Preda” și „Copiii noștri talentați”.

Concursurile „În lumea poveștilor” – concurs județean pentru preșcolari și „Bătălia cărților” – concurs național de lectură au ca scop atragerea cititorilor în lumea cărților.

Biblioteca asigură coordonarea metodologică a activității bibliotecilor publice din județ.

Începând cu anul 2012, biblioteca benefeciază și de o sală dotată cu calculatoare pentru public, prin programul Biblionet.

În mai 2014 a fost lansat proiectul cultural “E carte, e film la bibliotecă”, în cadrul căruia au loc, anual, câte două proiecții de film și dezbateri pe marginea cărților ecranizate, iar din anul 2016, biblioteca a devenit parte a programului European de educație cinematografică “CinEd – European Cinema Education for Youth”, în acest context având loc alte două proiecții de film pentru elevi.

Achiziționarea, în anul 2015, a sistemului integrat de bibliotecă TinREAD a facilitat atât munca bibliotecarilor, cât și accesul utilizatorilor la colecțiile bibliotecii, inclusiv de la domiciliu. Aceștia au acces la catalogul on-line disponibil de pe site-ul instituției, dar și la contul personal, unde își pot verifica tranzacțiile de împrumut, pot face prelungiri ale documentelor împrumutate sau rezervări ale unor titluri.

Prin serviciul „Biblioteca în aer liber”, inaugurat în aprilie 2018, cei mici și cei mari, zi de zi, au posibilitatea de relaxare, jucând șah, table, rummy sau tenis de masă, pe lângă celelalte activități cultural-artistice desfășurate pe timpul verii.

În cadrul Centrului de Formare sunt asigurate, de către bibliotecarii formatori, cursuri și ateliere de dezvoltare personală.

La conducerea bibliotecii din Alexandria s-au succedat următorii directori: Maria Angelescu (1950-1958), Viorica Pețan (1958-1960), Virginia Szabo (1960-1968), Ion Al. Stănescu (1968-1974), Maria Nedelea (1974-2007), Eugen Ovidiu Vlad (2007-2008), Geanina Ciuntuc (2009-2011).

Din anul 2011, manager al Bibliotecii Județene „Marin Preda” este Viorel Fota.

Articol preluat din „Introducere în istoria culturală a județului Teleorman”, autor Stan V. Cristea, apărut la Editura „ROCRISS”, 2002, cu actualizările ulterioare.