Regulament concurs județean Copiii noștri talentați

Publicat: 4 octombrie 2023

Regulamentul concursului județean de creație literară

Copiii noştri talentaţi

ediţia a XXII-a, 2023

Scopul şi obiectul : crearea de posibilităţi de afirmare pentru elevii din clasele III–VIII, cu aptitudini în domeniul literaturii (poezie şi proză scurtă)

Coordonator : Consiliul Județean Teleorman

Organizator : Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda” Teleorman

Colaborator : Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman

Secţiuni : ▪ poezie

▪ proză scurtă

Participanţi : – elevi din cl. III–VIII (categoriile de vârstă cl. III–IV, cl. V–VI,

cl. VII–VIII)

Calendar : 09 octombrie – 3 noiembrie: primirea lucrărilor la

Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”

06 – 13 noiembrie: jurizarea lucrărilor

6 decembrie: premierea câștigătorilor la sediul bibliotecii județene

Condiţii : ▪ concurenţii pot participa cu maxim o lucrare la fiecare secţiune (trimiterea a mai mult de o lucrare la fiecare secţiune atrage descalificarea concurentului)

pentru secţiunea proză sunt admise lucrări de maxim 10 pagini (font 14/la 1,5 rânduri)

lucrările vor fi tehnoredactate şi nu se va menţiona pe ele numele autorului

vor fi jurizate numai lucrările trimise prin şcolile unde învaţă participanţii

nu vor fi jurizate lucrările care nu respectă condiţiile regulamentului

Premii : ▪ la fiecare categorie/secțiune: locurile I, II, III + 7 mențiuni

▪ Premiul Consiliului Judeţean, pentru Cea mai bună lucrare de proză scurtă

Premiul Bibliotecii ”Marin Preda”, pentru Cea mai bună lucrare de poezie

Juriul : 4 reprezentanţi desemnaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman

(2 pentru ciclul primar și 2 pentru gimnazial)

Precizări : lucrările pentru concurs se pot depune direct la sediul Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda”, prin poştă la adresa : Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”, Alexandria, str. Bucureşti bl.T3, cod poştal 140101, judeţul Teleorman, menţionându-se pe plic Pentru concursul ,,Copiii noştri talentaţi”, sau pe e-mail bjmarinpreda@yahoo.com însoțite de proces verbal (în care se vor menţiona numele elevului, titlul lucrării, şcoala, clasa, secţiunea, numele și numărul de telefon al profesorului coordonator)

Școlile vor fi înștiințate de numele câștigătorilor pentru participarea la premiere.

Relații la tel. 0247310706