Conferința Internațională „Biblioteca Publică – Soluții și perspective în dezvoltarea comunității”

Publicat: 21 mai 2018

În perioada 16-19 mai 2018, Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman, a participat la Conferința Internațională „Biblioteca Publică – Soluții și perspective în dezvoltarea comunității” desfășurată la Bacău. Instituția a fost reprezentată de Viorel Fota – managerul bibliotecii și bibliotecarele Geanina Burcea, Valentina Pașa și Livia Badea.

Deschiderea conferinței a avut loc în Amfiteatrul Moldova al Universității George Bacovia, unde Adrian Jicu – directorul  Bibliotecii Județene ”Costache Sturdza”  Bacău a specificat faptul că, în acest an al Centenarului Marii Uniri, invitați speciali la eveniment sunt bibliotecarii din Chișinău și Cernăuți, iar activitățile bibliotecilor publice se îndreaptă spre determinarea și implementarea proiectelor ce vizează dezvoltarea comunității.

S-a dat cuvântul oficialilor prezenți la activitate: președintele Consiliului Județean Bacău, subprefectul județului Bacău, primarul Municipiului Bacău, rectorul Universității George Bacovia, care au semnalat importanța demersului bibliotecarului în comunitate, menționând că își vor aduce aportul la dezvoltarea bibliotecii,  funcție de atribuțiile instituțiilor pe care le reprezintă pentru proiectele actuale, dar și pentru cele viitoare.

În cuvântul său, Sorina Stanca – managerul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj și președinta ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România) a precizat faptul că în aceste zile vor fi organizate și Ședințele Biroului Executiv și Consiliului de Conducere ANBPR.

Conferința în plen a cuprins, printre altele,  următoarele comunicări:

 • Prin bibliotecile lumii. Implicarea arhitectului profesionist în construcția de bibliotecă (prof. univ. dr. Hermina Anghelescu, Wayne University, Detroit, Michigan, U.S.A.)
 • Biblioteca și mediul de afaceri (Dragoș Adrian Neagu – manager Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila)
 • Expoziția interactivă de jocuri – un parteneriat național între bibliotecile publice – sfârșitul unei etape (Daniel Nazare –manager Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov)
 • Biblioteca Publică – centru de informare europeană (Olimpia Bratu – manager și Elena Mariana Angheluță – șef serviciu Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj)
 • Ora TV” – Dezvoltarea abilităților de dicție pentru copii (Maria Burcovschi – bibliotecar principal Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, Filiala “Târgu – Mureș”, Chișinău, Republica Moldova)
 • Carte electronică, cloudASTRALibrary,în biblioteca publică (Silviu Borș – manager Biblioteca Județeană „ASTRA” Sibiu)
 • Revista Biblioteca. 70 de ani de existență (Anca Moraru – redactor Biblioteca Națională a României)
 • Istoria se scrie la bibliotecă – portaluri Qulto dedicate istoriei locale (Diana Ghiorghieș – Country Manager Qulto România)
 • Oferta educațională pentru bibliotecari. Cazul ABRM (Gabriela Buldumar – director executiv Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova)

Atelierul profesional Romeo și Julieta în cotidian!  susținut de

Geanina Burcea, bibliotecar la Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman, a demarat cu mesajul Moromeților în anul Centenarului Marii Unirii: Unirea se face zi de zi și cu fiecare. Bibliotecara a precizat că dezvoltarea personală nu reprezintă neapărat cărțile, dar acestea sunt baza, nu reprezintă neapărat atelierele, dar acestea sunt utile, ci dezvoltarea personală reprezintă în fapt schimbarea în bine a fiecăruia, schimbarea efectivă a atitudinii concretizată  prin  ridicarea calității vieții. Geanina Burcea a  menționat că în realizarea materialului a fost interesată de efectul Lumea nu mai citește și, pornind de la cauză – Lectura este o călătorie interioară -, propune utilizatorilor serviciilor de bibliotecă o călătorie spre sine, deoarece Viitorul omenirii depinde de calitatea între cele două sexe în toate direcțiile ei. Desfășurat pe durata de 90 de minute, atelierul a oferit participanților ocazia de a afla o poveste despre EL și EA, despre mecanismele comportamentale cotidiene, despre percepție și adevăr, despre rațiune și ego, despre seducție și manipulare,  despre vis și realitate,  despre empatie și intimitate, despre maternitate și angajament, despre greșelile EI și greșelile LUI, despre agonie și extaz, despre echilibrul în cuplul modern, posibil  câmp de luptă.

Paralel s-au desfășurat și următoarele ateliere:

 • Servicii și programe relevante pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel de comunitate (Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, Biblioteca Metropolitană București)
 • Rolul echipei în implementarea noilor servicii de bibliotecă (Fundația Progress)
 • Construim împreună comunități puternice – rolul bibliotecii județene în coordonarea rețelei de biblioteci publice locale (Biblioteca Județeană Vâlcea, Biblioteca Metropolitană București)

Evenimentele culturale (vernisaj, lansare de carte, itinerar

literar), armonios îmbinate cu sesiunile de comunicări, au reușit să contureze momente de trăire emoțională pentru toți participanții la conferință.

Iar pentru că, în acest an, Biblioteca Județeană ”Costache

Sturdza”  Bacău împlinește frumoasa vârstă de 125 de lectură publică, bucuria a fost cu atât mai mare, iar urările de bine – tot mai multe. Și așa, dintr-o dată, sufletul de român nu a mai cunoscut granițe și s-a înfăptuit UNIREA BIBLIOTECILOR din toate provinciile românești, o unire trainică, cum numai cea prin cultură poate fi.

Imagini de la eveniment: