Istoric

Biblioteca Judeteana „Marin Preda” Teleorman

Biblioteca de tip enciclopedic in slujba comunitatii locale si judetene

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman își are începuturile în perioada interbelică. După anul 1945, biblioteca din orașul Alexandria, care funcționeaza în cadrul Căminului cultural „Mihăiță Filipescu”, trece sub îndrumarea Ateneului popular „I.C.Frimu”, între 1952-1968 funcționând ca bibliotecă raională, întrucât aici era reședința raionului Alexandria, din regiunea București, iar între 1968-1974  funcționând iarăși ca bibliotecă orășenească. Din anul 1974  funcționează  ca bibliotecă județeană, în anul 1991 primind actuala denumire.

Biblioteca are ca obiect de activitate colecționarea, organizarea, valorificarea și conservarea colecțiilor reprezentative de cărți, periodice și alte documente grafice și auto-vizuale, create prin achiziții, donații sau schimburi.

Dacă în anul 1949 biblioteca deținea 3.000 de volume, în anul 1968 având 31.000 de volume, iar în anul 1974 având 44.000 de volume,  la sfârșitul anului 1997 ajungând să dețină 124.076 de volume , înregistrând totodată un număr de 5.215 cititori si 123.850 de volume împrumutate, la sfârșitul anului 2001 biblioteca deținea 131.257 de cărți și periodice, 640 de documente audio-video și 56 de abonamente la periodice curente.

Colecțiile bibliotecii cuprind la 01.01.2016 un număr de 151.770 unități de bibliotecă, permanent reînnoite prin achiziții, donații, schimb interbibliotecar.

Biblioteca a beneficiat, în ultimii 20 de ani, de câteva importante donații de cărți și periodice (Marin Gh. Cazacu, Dragoș Morărescu ș. a. ).  Pe lângă cartea curentă și cu caracter enciclopedic, biblioteca mai deține un fond de carte aparținând scriitorilor și publiciștilor teleormăneni, un fond de periodice teleormănene și un fond documentar de aproape 20.000 de volume,  ca și numeroase titluri de referință pentru diferite domenii ale literaturii, artei și științei românești și universale.

Dincolo de activitatea specifică, în principal de asigurare a lecturii la sală și a împrumutului la domiciliu, pentru copii și adulți, biblioteca a realizat de-a lungul anilor numeroase alte activități, între care medalioane și momente omagiale dedicate unor personalități culturale, artistice și științifice teleormănene, naționale sau universale, zile ale cărții pentru copii și tineret, decade ale cărții de literatură, de artă sau științifice, fie la sediu, fie în alte localități din județ, însoțite mai întotdeauna de expoziții de carte adecvate.

Un loc aparte în activitatea de acest gen l-a constituit organizarea expozițiilor reprezentative din cadrul „Salonului județean al cărții”, inițiat de Comitetul Județean pentru Cultură (care a avut  8 ediții, începând din 1978).  La asemenea manifestări au fost prezenți scriitori și publiciști din județ, între care: Nicolae Lupu, Gheorghe Filip, Florea Burtan, Hamilcar Petrescu, Ion Sofia Manolescu, Eugen Delcescu, Dumitru Vasile Delceanu, Ion Moraru, Stan V. Cristea, Ion Hogaș, dar și cunoscute personalități ale culturii românești, printre care: Stelian Vasilescu, Mircea Scarlat, Ion Segărceanu, Daniela Crăsnaru, Maria-Luiza Cristescu, Constantin Abăluță, Marcel Gafton, Dorin Tudoran, Tudor George, Constantin Marinescu, Iordan Datcu, Alexandru Raicu, Cristian Popișteanu, Horia C. Matei, Valeriu Râpeanu, ș.a.

După anul 1990,  Biblioteca Județeană „Marin Preda”,  pe lângă serviciile specifice oferite comunității locale, a continuat să organizeze  o serie de manifestări culturale axate pe promovarea lecturii publice și a cărții, între care s-au înscris în mod constant expozițiile tematice, simpozioanele și medalioanele culturale, literare și artistice, șezătorile literar-artistice și șezătorile de vacanță pentru copii, minispectacolele literar-artistice ș.a.

Sunt de reținut manifestările grupate sub generice precum: „Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman”, „Zilele cărții pentru copii”, „Zilele deschise ale bibliotecii”, dar și acelea circumscrise unor manifestări culturale complexe, precum : „Anul Eminescu”, „Anul Brâncuși”, „Anul Caragiale” ș.a. Nu în ultimul rând de semnalat saloanele anuale ale Editurii „Teleormanul Liber” din Alexandria și lansările de cărți apărute la edituri din Alexandria, din București sau din țară.

Din anul 2001, biblioteca participă la organizarea a două concursuri literare pentru elevi, respectiv Concursul  literar de creație literară „Marin Preda” și Concursul literar „Copiii noștri talentați” .

Totodată, împreună cu Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Teleorman, biblioteca a asigurat coordonarea metodologică a activității bibliotecilor publice din județ.

Începând din anul 1999, Biblioteca Județeană „Marin Preda” beneficiază de un sediu propriu, realizat de către Consiliul Județean Teleorman, prin reabilitarea unor spații comerciale, astfel încât, pe lângă depozite, spațiile necesare prelucrării documentelor de bibliotecă și activităților administrative, dispune de o sală de lectură cu peste 100 de locuri, de o sală pentru consultarea periodicelor, precum și de o sală pentru activități cultural-artistice.Începând cu anul 2012, biblioteca benefeciază și de o sală dotată cu calculatoare pentru public, prin programul Biblionet. La conducerea bibliotecii din Alexandria s-au succedat următorii directori: Maria Angelescu (1950-1958), Viorica Pețan (1958-1960), Virginia Szabo (1960-1968), Ion Al. Stănescu (1968-1974), Maria Nedelea (1974-2007), Eugen Ovidiu Vlad (2007-2008), Geanina Ciuntuc (2009-2011). Din anul 2011, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” este Viorel Fota.

Articol preluat din „Introducere în istoria culturală a județului Teleorman”, autor Stan V. Cristea, apărut la Editura „ROCRISS”, 2002 cu actualizările ulterioare.