Colocviul „Marin Preda – Omul și Opera, la Centenar”

Publicat: 12 octombrie 2022

Pe data de 11 octombrie 2022, începând cu ora 11, a avut loc, în sala de ședințe a Consiliului Județean Teleorman, Colocviul „Marin Preda – Omul și Opera, la Centenar” organizat de Consiliul Județean Teleorman, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România și în colaborare cu Biblioteca Județeană „Marin Preda”.

Invitat de onoare al evenimentului a fost fiul prozatorului, Alexandru Preda, care a răspuns invitației organizatorilor.

Ciprian Agapie, managerul CJCPCT a deschis lucrările colocviului, iar cuvinte de salut au adresat celor prezenți Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman, Benone Rababoc, subprefectul județului și Victor Drăgușin, primarul municipiului Alexandria.

Moderatorul evenimentului, Ștefan Mitroi, după ce și-a exprimat încântarea despre organizarea colocviului și despre importanța lui Marin Preda în cultura română, a dat cuvântul celor care au vorbit despre marele prozator.

În cadrul colocviului au prezentat comunicări: Aurel Maria Baros, prozator și traducător, secretar general de redacție al Revistei „Luceafărul de dimineață”, președintele Filialei București – Proză a Uniunii Scriitorilor și membru în Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor din România; Horia Gârbea, poet, prozator și dramaturg, președintele Filialei București – Poezie a Uniunii Scriitorilor, director de imagine și membru în Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor din România; conf.univ.dr. Otilia Sîrbu, critic literar și eseist, secretar științific al Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române; prof.univ.dr. Lucian Chișu, critic și istoric literar, coordonator editorial al Revistei „Caiete critice”, editată de Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române; Marin Iancu, critic și istoric literar; dr. Oana Soare, istoric literar, cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române; Ana Dobre, critic literar şi eseist: Nicoleta Milea, poetă şi critic literar; Nicolae Scurtu, istoric literar.

Scurte intervenții au avut: Mihaela Albu, poetă, istoric și critic literar; Titi Damian, prozator, istoric și critic literar; Nicolae Marinescu, publicist și editor.

A urmat prezentarea unor volume dedicate lui Marin Preda, publicate recent de: Ștefan Mitroi – Adu-ți aminte să nu uiți, roman (Editura RAO, 2022); Florea Burtan – Răni călătoare, povestiri (Editura Neuma, 2021); Ana Dobre – Un secol cu Marin Preda, studiu critic (Editura Rotipo, 2022); Marin Iancu – Marin Preda par lui même, reflecții și cugetări (Editura Bibliotheca, 2022); Stan V. Cristea – Marin Preda. Biobibliografie (Editura Aius, 2022) și Marin Preda. Anii formării intelectuale (1929-1948), ediția a treia (Editura Aius, 2022); Marin Preda – Omul și Opera, la Centenar, volum jubiliar îngrijit Stan V. Cristea (Editura Aius, 2022).

În continuare au fost decernate Premiile „Marin Preda”, unor scriitori din Teleorman, care s-au remarcat prin continuarea, într-un fel, a tradiției instituite de Marin Preda, și anume: Ștefan Mitroi – Premiul „Marin Preda” pentru Roman; Florea Burtan – Premiul „Marin Preda” pentru Proză scurtă; Ana Dobre – Premiul „Marin Preda” pentru Eseu critic; Stan V. Cristea – Premiul „Marin Preda” pentru Cercetarea biografiei și operei scriitorului. Juriul pentru acordarea Premiilor „Marin Preda” a fost alcătuit din următorii scriitori de prestigiu: Dumitru Radu Popescu, prozator, dramaturg și eseist (președinte), Aurel Maria Baros, prozator, eseist și traducător, și Horia Gârbea, poet, prozator, dramaturg, eseist și traducător (membri).

Cu același prilej, Biblioteca Județeană „Marin Preda” a organizat expoziţia foto-documentară și de carte, Marin Preda, mereu actual.