Anunt Eveniment „Mica Unire – Unirea Moldovei cu Țara Românească”

Publicat: 19 ianuarie 2017

Unirea Țării Românești cu Moldova reprezintă unul dintre momentele cruciale ale istoriei patriei noastre, actul politic care stă la baza României Moderne.

Înfăptuită la 24 ianuarie 1859, Unirea este rezultatul firesc al unui îndelungat proces istoric care s-a maturizat în condițiile începutului orânduirii capitaliste și ale formării națiunii române.

Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza (revoluționar pașoptist și luptător înflăcărat pentru cauza Unirii) şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate: la 5 ianuarie în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. Proclamarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al celor două Principate a declanșat o puternică explozie de entuziasm în rândurile populației.

Așadar, Actul de la 24 ianuarie 1859 a deschis o nouă epocă în dezvoltarea istorică a poporului român, fiind urmat de o serie de reforme structurale ce au contribuit la progresul țării noastre. Punând bazele României moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă esențială pe drumul unității naționale, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918, atunci când lupta de eliberare națională a poporului nostru va fi încununată de victorie.

Cu prilejul sărbătoririi actului istoric de la 24 ianuarie 1859, Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman organizează vineri, 20 ianuarie 2017, începând cu orele 1000, la Sala de lectură a instituției, vernisajul următoarele expoziții tematice:

  • 158 de ani de la unirea Moldovei cu Țara Românească, expoziție ce cuprinde carte din patrimoniul bibliotecii, printre care amintim titlurile: Epopeea Marii Uniri, Românii la 1859, Istoria modernă a României, Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza, Făcliile Unirii, Moș Ion Roată și Unirea,  Alexandru Ioan Cuza în politica europeană.
  • Unirea în cărți poștale, expoziție de cărți poștale a colecționarului Teodor Nicolae Săceanu.

Expozițiile vor rămâne deschise publicului larg până pe data de 17 februarie 2017.