Clubul de lectură Cuza Readers

Publicat: 12 ianuarie 2023

Clubul de lectură Cuza Readers

Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman a organizat marți 10 ianuarie 2023, în parteneriat cu Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria, Clubul de lectură Cuza Readers.

Scopul proiectului este stimularea interesului pentru lectura individuală și colectivă în perioada școlară, în vederea dezvoltării și activizării vocabularului și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală, dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru lectură, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei și fructificarea talentelor personale.

Obiectivele vizate sunt: îndepărtarea barierei dintre adolescent și carte; încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate de lectură; cultivarea gustului pentru lectură; socializarea elevilor, cooperarea prin intermediul unor activități de lectură; privirea lecturii din alt punct de vedere decât cel „oficial”, din clasă; crearea unei atmosfere destinse; stabilirea unei relații bazate pe încredere, respect și prietenie; conștientizarea importanței lecturii; evidențierea valorii pe care o are notarea reacțiilor cititorului; elaborarea unor liste de lecturi selectate de elevi; realizarea unor activități precum: lectură, dezbateri, concursuri, craft-uri, punerea în scenă a unor texte dramatice, întâlnirea cu personalități literare, întâlniri cu preșcolari, cu elevi de gimnaziu.

Elevii Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria, coordonați de doamna profesoară Violeta Mot au purtat discuții despre cartea lunii Iubirea care a rupt lumea în două, autor Emily Henry, și au studiat din fondul de carte al bibliotecii despre viața și activitatea literară a poetului Mihai Eminescu.

Următoarea întrunire a clubului la biblioteca județeană va avea loc în luna martie.